Elgene

Elgene

Idun

by Ada Viljanen (August 2019)

Idun er den mørkeste av elgene våre og har markante hvite flekker. Hun er mer imøtekommende enn Ronja og liker godt å bli klappet på av veterinærene, spesielt på hode, ørene og nakken. Om vinteren er hun enda mer glad i nærkontakt med menneskene.

Elgareal

Avhengig av årstida finner man våre elger enten i sommer- eller vinterhegnet. Sommerhegnet er på rundt 44 dekar med et skogholt helt sør og et helt nord i elginngjerdingen. Vinterhegnet ligger nordøst fra sommerhegnet midt i furuskogen (ca. 30 dekar). I dette skogshegnet tilbringer elgene våre største delen av året.

Begge hegn kan deles i to, viss vi har behov for å skille elgene (på grunn av sykdom, skader, behandling etc.).

Veterinær

På Evenstad finnes noen av de beste viltdyrlegene i landet og de har ansvaret for at elgene våre har det så godt som overhode mulig. To ganger i året får elgene klauvbehandling i regi av dyrlegene, samtidig som de får en grundig helsesjekk.