Elgene

Elgene

Ronja

Ronja ble født nær Koppang mellom 2005-2007 og oppdratt blant hester i starten av livet. Ronja har mindre hvite flekker enn Idun, og pelsen er mer hvit til lys brun, eller nesten blond (avhenger av årstiden). Ronja kom til Evenstad i august 2013, sammen med Idun. Ronja er vanligvis den underlegne av dem, men vil stå imot mennesker eller hundedyr som ikke følger hennes regler. Ronja er ikke av den kosete typen og ønsker ikke å bli klappet på og holder vanligvis god avstand fra mennesker.

Idun

Idun er den mørkeste av elgene våre og har markante hvite flekker. Hun er mer imøtekommende enn Ronja og liker godt å bli klappet på av veterinærene, spesielt på hode, ørene og nakken. Om vinteren er hun enda mer glad i nærkontakt med menneskene.

Mattis

Mattis er vår elgokse.

Født vår 2017 i Stor-Elvdal. Kommet til Norsk Elgsenter i desember 2017.

Elgareal

I dag har elgene ca. 25 dekar med areal som kan deles i to, viss vi har behov for å skille elgene (på grunn av sykdom, skader, behandling etc.). Det er et skogholt helt sør og et helt nord i elginngjerdingen, og i dag jobbes det med å få et ekstra innhegn i furuskogen som ligger nord for elgene. Denne ekstra innhegnet vil doble arealet for elgene, og vil bestå av 60/40 furu/granskog. Vi ønsker at elgene skal tilbringe store deler av året i denne skogen.

Veterinær

På Evenstad finnes noen av de beste viltdyrlegene i landet og de har ansvaret for at elgene våre har det så godt som overhode mulig. En gang i året får elgene klauvbehandling i regi av dyrlegene, samtidig som de får en grundig helsesjekk.