Læringsaktiviteter

Læringsaktiviteter

Ved vårt elgsenter ønsker vi å aktivisere våre besøkende med ulike oppgaver som må løses. Eksempel kan være estimere bestandsstørrelse på fisk og vilt ved å gjenkjenne bilder av salamandere.

Vi har også rekonstruert en fangstgrop for elg, som er svært vanlig i Østerdalen. Fangstgropen er laget i kasseform, i malmfuru. Vi har lagt nedi to tjukke tau som gir både barn og voksne mulighet til å teste fangsgropa.

Vi har også et banebrytende sporingsspill i virtuell realitet (VR) der du kan spore dyr og lære om dyrene du finner. Dette gir deg en opplevelse av å komme på uvanlig nært hold på dyrene, men vær forsiktig, ikke kom for nærme bjørnen…